Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Facebook

Not member yet / Forgot password

สมัครสมาชิก

พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

Facebook

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it

Add a Review

ล่องเรือในลำน้ำกก

ล่องเรือในลำน้ำกก สองฝั่งของแม่น้ำกกมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การนั่งเรือชมวิว แม่น้ำนี้จะไหลมาจากท่าตอน ของเชียงใหม่ จนถึงเชียงราย และไหลเรื่อยไปจนบรรจบกับแม่น้ำโขง นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวจากท่าตอน หรือหากต้องการตื่นเต้นก็อาจจะเลือกเดินทางโดยใช้แพก็ได้ เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำจะหยุดพักที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า อีก้อ และกะเหรี่ยง หรืออาจเลือกหยุดที่ถ้ำพระ แคมป์ช้าง เดินป่า น้ำพุร้อน และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลาหู่

ล่องเรือในลำน้ำกก สองฝั่งของแม่น้ำกกมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การนั่งเรือชมวิว แม่น้ำนี้จะไหลมาจากท่าตอน ของเชียงใหม่ จนถึงเชียงราย และไหลเรื่อยไปจนบรรจบกับแม่น้ำโขง นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวจากท่าตอน หรือหากต้องการตื่นเต้นก็อาจจะเลือกเดินทางโดยใช้แพก็ได้ เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำจะหยุดพักที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า อีก้อ และกะเหรี่ยง หรืออาจเลือกหยุดที่ถ้ำพระ แคมป์ช้าง เดินป่า น้ำพุร้อน และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลาหู่
Opening
address
phone
e-Mail
Skype