Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Facebook

Not member yet / Forgot password

สมัครสมาชิก

พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

Facebook

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it
วัดผาลาด
วัดผาลาด

วัดผาลาด ซ่อนตัวอยู่ในบริเวณอันสงบ ที่มีป่า และน้ำตก จึงมีทิวทัศน์ที่งดงามอยู่เหนืออนุสาวรีย์ครู บา...

น้ำตกมณฑาธาร
น้ำตกมณฑาธาร

น้ำตกมณฑาธาร เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนและเล่นน้ำ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่ผู้คนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ วัดนี้สูงจากระดับ น้ำท...

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวชน์
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวชน์

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวชน์ เป็นที่ประทับของพระราชวงศ์เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมา จังหวัดเชียงใหม่ ที่น...

หมู่บ้านม้งดอยปุย
หมู่บ้านม้งดอยปุย

หมู่บ้านม้งดอยปุย เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ทีมีพิพิธภัณฑ์ และสามารถชมความเป็นอยู่ของชาวเขาได้ มีตลา...

จุดชมวิวดอยปุย
จุดชมวิวดอยปุย

จุดชมวิวดอยปุย หลังจากเดินไต่เขาพอสมควร ก็จะพบจุดชมวิว ซึ่งจะงดงามมากในเวลา พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน

ขุนช่างเคี่ยน
ขุนช่างเคี่ยน

ขุนช่างเคี่ยน มีศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง ของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับวิจัยกาแฟ ท้อ และผลไม้...

วัดพระธาตุหริภุญชัย
วัดพระธาตุหริภุญชัย

วัดพระธาตุหริภุญชัย สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 17 แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ ลักษณะเจดีย์เป็นแบบ ล้านน...

วัดพระธาตุอินทร์แขวน
วัดพระธาตุอินทร์แขวน

วัดพระธาตุอินทร์แขวน แวดล้อมด้วยป่าไม้ แต่ทางเข้าค่อนข้างคดเคี้ยว สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 400 เมต...