Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Facebook

Not member yet / Forgot password

สมัครสมาชิก

พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

Facebook

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it
วัดศรีสุพรรณ (อุโบสถเงินหลังแรกของโลก)
วัดศรีสุพรรณ (อุโบสถเงินหลัง...

สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2403 โดยพระเมืองแก้ว กษัตริย์ล้านนาลำดับที่ 12 วัดนนี้มีส่วนที่น่าสนใจมากคือ อุโบส...

วัดพันเตา
วัดพันเตา

ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 14 ชื่อของวัดหมายถึงวัด ที่มีเตาหนึ่งพันอัน ซึ่งส...

วัดพระธาตุดอยคำ
วัดพระธาตุดอยคำ

มีอายุกว่า 1,300 ปี สร้างขึ้นสมัยพระนางจามเทวี กษัตริย์แห่งหริภุญไชย วัดนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระเกศาธ...

วัดบุปผาราม
วัดบุปผาราม

นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมมาเที่ยวที่วัดนี้ เพราะหอมณเฑียรธรรมเป็นฉากหนึ่งของการถ่ายทำ ภาพยนตร์เรื่อง “...

วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล สร้างสมัยพระเจ้าติโลกราช มีเจดีย์เป็นศิลปะ พม่า มอญ ในวิหารนอกจากพระประทานแล้ว ยังมีพระพุ...

วัดเกตุการาม
วัดเกตุการาม

ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้าปิง ก่อสร้างหลังจากได้สร้างเมืองเชียงใหม่แล้วถึง 150 ปี ก่อนที่จะมีรถไฟ...

วัดพันอ้น
วัดพันอ้น

วัดพันอ้น เป็นวัดขนาดเล็ก สร้างในสมัยพระเจ้าเมืองแก้ว เมื่อพ.ศ. 2044 ปัจจุบันวัดนี้มักจะจัดให้มีมี ก...

วัดหมื่นตูม
วัดหมื่นตูม

วัดหมื่นตูม สร้างในพ.ศ. 2021 เป็นวัดขนาดเล็ก ที่ยังคงรักษาสภาพวิหารและเจดีย์ทรงล้านนาไว้อย่างดี ควา...

วัดอินทขิลสะดือเมือง
วัดอินทขิลสะดือเมือง

วัดอินทขิลสะดือเมือง สร้างเมื่อพ.ศ. 1839 เคยเป็นที่ประดิษฐานเสาอินทะขิล หรือเสาหลักเมือง ก่อนที่จะนำ...