Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Facebook

Not member yet / Forgot password

สมัครสมาชิก

พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

Facebook

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it

Add a Review

วัดหมื่นตูม

วัดหมื่นตูม สร้างในพ.ศ. 2021 เป็นวัดขนาดเล็ก ที่ยังคงรักษาสภาพวิหารและเจดีย์ทรงล้านนาไว้อย่างดี ความสำคัญของวัดนี้คือเป็นวัดหนึ่งในสามวัดที่กษัตริย์เม็งรายใช้ประกอบพิธีทำบุญก่อนขึ้นครองราชย์

วัดหมื่นตูม สร้างในพ.ศ. 2021 เป็นวัดขนาดเล็ก ที่ยังคงรักษาสภาพวิหารและเจดีย์ทรงล้านนาไว้อย่างดี ความสำคัญของวัดนี้คือเป็นวัดหนึ่งในสามวัดที่กษัตริย์เม็งรายใช้ประกอบพิธีทำบุญก่อนขึ้นครองราชย์

Opening
address
phone
e-Mail
Skype