Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Facebook

Not member yet / Forgot password

สมัครสมาชิก

พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

Facebook

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it

Add a Review

Giorgio Italian Restaurant

เปิดดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. 2546 เจ้าของชื่อ Giorgio เป็นเชพมาจากเวนิซ ประเทศอิตาลี มีอาหารให้เลือกมาก เครื่องปรุงจะนำเข้าจากอิตาลี และคัดเลือกวัตถุดิบท้องถิ่นที่พิถีพิถัน มีไวน์ อิตาเลียนให้เลือก อยู่ไม่ไกลจากไนท์บาซาร์ หากต้องการชิมอาหารอิตาเลียนแท้ๆ ที่นีจะตอบโจทย์

เปิดดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. 2546 เจ้าของชื่อ Giorgio เป็นเชพมาจากเวนิซ ประเทศอิตาลี มีอาหารให้เลือกมาก เครื่องปรุงจะนำเข้าจากอิตาลี และคัดเลือกวัตถุดิบท้องถิ่นที่พิถีพิถัน มีไวน์ อิตาเลียนให้เลือก อยู่ไม่ไกลจากไนท์บาซาร์ หากต้องการชิมอาหารอิตาเลียนแท้ๆ ที่นีจะตอบโจทย์

Opening
address ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50100
phone 053 271 866
e-Mail
Skype