Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Facebook

Not member yet / Forgot password

สมัครสมาชิก

พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

Facebook

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it
เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือเวียงพิงค์ ก่อตั้งโดยความร่วมมือของ 3 กษัตริย์ ได้แก่ พญามังราย พ่อขุนรามคำแหง (อาณาจักรสุโขทัย) และพ่อขุนงำเมือง (เมืองพะเยา)ต่อมา พญามังรายมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายได้ปกครองเมืองเชียงใหม่ยาวนานกว่า 200 ปี กระทั่งตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในพ.ศ. 2101 ต่อมาในปีพ.ศ. 2317 พระเจ้าตากสินมหาราชขับไล่พม่าจนพ่ายแพ้ไป เชียงใหม่จึงรวมเข้าในอาณาจักรสยามนับแต่นั้นมา ในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช และเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเชียงใหม่เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลพายัพ และเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเชียงใหม่นับเป็นเมืองใหญ่และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาไทยเอาไว้

ประวัติศาสตร์

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือเวียงพิงค์ ก่อตั้งโดยความร่วมมือของ 3 กษัตริย์ ได้แก่ พญามังราย พ่อขุนรามคำแหง (อาณาจักรสุโขทัย) และพ่อขุนงำเมือง (เมืองพะเยา)ต่อมา พญามังรายมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายได้ปกครองเมืองเชียงใหม่ยาวนานกว่า 200 ปี กระทั่งตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในพ.ศ. 2101 ต่อมาในปีพ.ศ. 2317 พระเจ้าตากสินมหาราชขับไล่พม่าจนพ่ายแพ้ไป เชียงใหม่จึงรวมเข้าในอาณาจักรสยามนับแต่นั้นมา ในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช และเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเชียงใหม่เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลพายัพ และเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเชียงใหม่นับเป็นเมืองใหญ่และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาไทยเอาไว้

ภูมิศาสตร์

เชียงใหม่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 310 เมตร (1,027 ฟุต) และครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,107 ตารางกิโลเมตร (12,566,910 ไร่) หรือใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ส่วนที่กว้างที่สุดวัดได้ 136 กิโลเมตร (85 ไมล์) และยาวที่สุดวัดได้ 320 กิโลเมตร (200 ไมล์) และมีจำนวนประชากรประมาณ 1.66 ล้านคน แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ

ทางทิศเหนือ เชียงใหม่มีเทือกเขาที่มีความยาวกว่า 227 กิโลเมตร (141.88 ไมล์) คั่นอำเภอฝางและแม่อายออกจากเมืองเชียงตุงในรัฐฉานของพม่า ทางทิศตะวันออก เชียงใหม่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดเชียงราย ลำปาง และลำพูน ทางทิศใต้ มีแม่น้ำแม่ตื่น ดอยเรี่ยม และดอยหลวงกั้นระหว่างเชียงใหม่และจังหวัดตาก และยังมีพื้นที่ทางทิศใต้ของเชียงใหม่บางส่วนติดต่อกับจังหวัดลำพูนด้วย ส่วนด้านทิศตะวันตก เชียงใหม่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเชียงใหม่ (มากกว่า 82%) ปกคลุมไปด้วยภูเขาและป่าไม้ เทือกเขาส่วนใหญ่พาดจากทิศเหนือไปทิศใต้ อีกทั้งเป็นบ่อเกิดของลำธารและแควน้อยใหญ่มากมาย (เช่น แม่แจ่ม แม่งัด และแม่กลาง) ซึ่งหล่อเลี้ยงแม่น้ำและคลองชลประทานสายสำคัญ ที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญในการทำเกษตรกรรม
แม่น้ำสายสำคัญที่สุดและใหญ่ที่ สุดของเชียงใหม่คือแม่น้ำปิง มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาในอำเภอเชียงดาว และไหลลงไปทางใต้ยาวกว่า 540 กิโลเมตร (337.5 ไมล์) พื้นที่ราบของเชียงใหม่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งแม่น้ำปิงนั่นเอง เชียงใหม่ยังเป็นที่ตั้งของภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือดอยอินทนนท์ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร (8,498 ฟุต)

ภูมิอากาศ

โดยทั่วไปแล้ว ประเทศไทยมีอากาศร้อนชื้นและแดดจัดตลอดทั้งปี แต่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศ จะมีอากาศเย็นกว่าหลายๆจังหวัดจากทุกภูมิภาคอื่นของประเทศไทย โดยฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะเป็นฤดูที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีอากาศสดชื่น เย็นสบาย โดยเฉพาะในตอนเช้าและตอนกลางคืนที่อุณหภูมิเริ่มลดต่ำลง และอาจลดลงถึงศูนย์องศาในบางพื้นที่ เช่น ดอยอินทนนท์ และดอยอ่างขาง อากาศจะเริ่มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมเรื่อยไปจนถึงมิถุนายน และเข้าสู่ฤดูฝนในเดือนกรกฎาคมจนกระทั่งเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตามอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 18-40 องศาเซลเซียส