Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Facebook

Not member yet / Forgot password

สมัครสมาชิก

พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

Facebook

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it

Add a Review

G&M German sausage

กว่า 20 ปีมาแล้วที่ร้านนี้เป็นที่รู้จักดีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นร้านที่ทำ ไส้กรอกเยอรมันอร่อยที่สุด มีรายการอาหารให้เลือกกว่า 50 รายการ ราคาพอควร ทุกวันอาทิตย์จะมีบุฟเฟต์ มีไส้กรอก 5 อย่างและสลัด ในราคาเพียงคนละ 200 บาท ร้านนี้อยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด ห่างจากจากเชียงใหม่ประมาณ 30 กิโลเมตร

กว่า 20 ปีมาแล้วที่ร้านนี้เป็นที่รู้จักดีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นร้านที่ทำ ไส้กรอกเยอรมันอร่อยที่สุด มีรายการอาหารให้เลือกกว่า 50 รายการ ราคาพอควร ทุกวันอาทิตย์จะมีบุฟเฟต์ มีไส้กรอก 5 อย่างและสลัด ในราคาเพียงคนละ 200 บาท ร้านนี้อยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด ห่างจากจากเชียงใหม่ประมาณ 30 กิโลเมตร
Opening
address แม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร 053840531
phone 053 804 531
e-Mail
Skype