Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Facebook

Not member yet / Forgot password

สมัครสมาชิก

พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

Facebook

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it

Add a Review

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมือง ได้รับการตั้งชื่อตามกษัตริย์สามพระองค์ ที่เป็นผู้ก่อตั้ง เมืองเชียงใหม่ การปั้นพระรูปนี้ได้กลายเป็นสัญญลักขณ์ของเชียงใหม่ และได้นำไปผลิตเป็นสิ่งอื่นๆ อีกทั่วไป ที่จะได้พบเห็นในเมือง อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นหอศิลปวัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่ และเป็นสถานที่น่าสนใจในการเข้าชมอีกแห่งหนึ่ง

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมือง ได้รับการตั้งชื่อตามกษัตริย์สามพระองค์ ที่เป็นผู้ก่อตั้ง เมืองเชียงใหม่ การปั้นพระรูปนี้ได้กลายเป็นสัญญลักขณ์ของเชียงใหม่ และได้นำไปผลิตเป็นสิ่งอื่นๆ อีกทั่วไป ที่จะได้พบเห็นในเมือง อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นหอศิลปวัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่ และเป็นสถานที่น่าสนใจในการเข้าชมอีกแห่งหนึ่ง

Opening
address
phone
e-Mail
Skype