Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Facebook

Not member yet / Forgot password

สมัครสมาชิก

พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

Facebook

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it

Add a Review

วัดแสนฝาง

วัดแสนฝาง เป็นวัดที่ได้รับอิทธิพลการออกแบบจากพม่า สร้างขึ้นปลายศตวรรษที่ 19 อุโบสถและเจดีย์ยังแสดงให้เห็นศิลปพม่าอยู่จนทุกวันนี้ วัดนี้มีจุดเด่นที่องค์พระเจดีย์แบบพม่า ส่วนวิหารลายคำ เป็นลักษณะทรงเตี้ยแบบล้านนา โดยเป็นการรื้อที่ประทับเดิมของพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครอง นครเชียงใหม่ลำดับที่ 6 แล้วนำมาสร้างเป็นวิหารลายคำ

วัดแสนฝาง เป็นวัดที่ได้รับอิทธิพลการออกแบบจากพม่า สร้างขึ้นปลายศตวรรษที่ 19 อุโบสถและเจดีย์ยังแสดงให้เห็นศิลปพม่าอยู่จนทุกวันนี้ วัดนี้มีจุดเด่นที่องค์พระเจดีย์แบบพม่า ส่วนวิหารลายคำ เป็นลักษณะทรงเตี้ยแบบล้านนา โดยเป็นการรื้อที่ประทับเดิมของพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครอง นครเชียงใหม่ลำดับที่ 6 แล้วนำมาสร้างเป็นวิหารลายคำ

Opening
address
phone
e-Mail
Skype