Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Facebook

Not member yet / Forgot password

สมัครสมาชิก

พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

Facebook

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it

Events and Festivals in Chiang Mai

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะหรือวันออกพรรษา ปีนี้ตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ซึ่งในวันออกพรรษาของทางภาคเหนือ ถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่ง ชาวบ้านจะตระเตรียมข้างปลาอาหารและเครื่องไทยทานเพื่อมาร่วมกันใส่บาตร โดยพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ จะออกมารวมกันเพื่อรับบิณฑบาตเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็จะมีการประกาศให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้าว่ามีจำนวนพระสงฆ์ออกมารับบิณฑบาตกี่รูปทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้เตรียมข้าวปลาอาหารแห้งให้ครบกับจำนวนพระสงฆ์ ส่วนบางคนที่ไม่ได้มาร่วมใส่บาตรก็จะไปทำบุญที่วัด โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่จะไปรับศีลฟังเทศน์กันที่วัดด้วย   จะสังเกตุเห็นว่าชาวบ้านจะนุ่งห่มเสื้อผ้าหลายชั้นโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่เ...

รายละเอียด

งานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่

งานประเพณีนี้ถ้าจะนับจริงๆจะมีทั้งหมด 3 วันมีทั้งงานพิธีกรรมและงานฉลองในหมู่ครอบครัว ความสำคัญของวันสงกรานต์คือเป็นวันขึ้นปีใหม่ และถือโอกาศที่จะทำความสะอาด บ้านเรือน ตลอดจนการตั้งใจที่จะทำความดีในปีใหม่ ตลอดจนได้มีโอกาศได้ขอขมาญาติผุ้ใหญ่ และผู้ที่เคารพนับถือที่ได้ล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา และสมาชิกของครอบครัว ก็จะมารวมกัน เพื่อพบปะ ทำบุญ และรับประทานอาหารร่วมกัน ที่ทำงานต่างจังหวัดก็จะใช้ โอกาศนี้กลับบ้าน เพราะเป็นวันหยุดยาวประจำปีที่สถานที่ทำงานทุกแห่งต้องหยุดงาน วันที่ 13 เมษายน วันมหาสงกรานต์หรือวันสังขารล่อง วันนี้สมาชิกในครอบครัวจะช่วยกันทำความสะอาด บ้านเรือน เครื่องน...

รายละเอียด