Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Facebook

Not member yet / Forgot password

สมัครสมาชิก

พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

Facebook

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it

Add a Review

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสน มีสิ่งที่ได้จากการขุดพบที่นำมาตั้งโชว์ ที่นี่หลายชิ้น ที่มีชื่อเสียงคือพระพุทธรูปสัมฤทธิ์แบบเชียงแสน และสิ่งประดิษฐ์แบบล้านนา ศิลาจารึกจากพะเยา และเชียงแสนก็นำมาแสดงที่นี่ นอกจากนี้ก็มีศิลปพื้นบ้านของไทยใหญ่ ไทลื้อ และชาวเขา ได้แก่เครื่องดนตรี เครื่องประดับ และอุปกรณ์ในการดูดฝิ่น

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสน มีสิ่งที่ได้จากการขุดพบที่นำมาตั้งโชว์ ที่นี่หลายชิ้น ที่มีชื่อเสียงคือพระพุทธรูปสัมฤทธิ์แบบเชียงแสน และสิ่งประดิษฐ์แบบล้านนา ศิลาจารึกจากพะเยา และเชียงแสนก็นำมาแสดงที่นี่ นอกจากนี้ก็มีศิลปพื้นบ้านของไทยใหญ่ ไทลื้อ และชาวเขา ได้แก่เครื่องดนตรี เครื่องประดับ และอุปกรณ์ในการดูดฝิ่น
Opening
address
phone
e-Mail
Skype