Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Facebook

Not member yet / Forgot password

สมัครสมาชิก

พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

Facebook

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it

Add a Review

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของเมืองเก่า เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ซี่งเป็นที่นับถือของ คนเชียงใหม่ ในวันสงกรานต์จะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้จากวิหารลายคำไปตามถนนในเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อเป็นศิริมงคล

สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1888 วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เชียงใหม่ ในเทศกาลสงกรานต์จะอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ไปตามถนนรอบเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชน สรงน้ำเพื่อเป็นศิริมงคล สิ่งน่าสนใจของวัดนี้ก็จะมี หอไตร วิหารลายคำซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงห์ และภาพวาดฝาผนังเรื่องราววรรณคดี  และโบสถ์

Opening
address
phone 083 566 0844
e-Mail
Skype